Concept | Auteurs | Boeken | Partners | Kalender | Foto's | Inschrijven

 
logo Lezen op Zondag
 
   
 

@ Koen Broos

 
   

Lezen op Zondag |19-09-2010

 
 

Auteur | An Paenhuysen

 

An Paenhuysen werkt als historica en curator in Berlijn. Zij doceert over visuele cultuur aan de Humboldt-Universität en is als wetenschappelijk assistente verbonden aan de Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlijn.

 

De nieuwe wereld

 

Een fascinerende geschiedenis van de Belgische avant-gardekunst, van Paul van Ostaijen tot René Magritte.
Lang voor er sprake was van een verenigd Europa vormden de avantgardekunstenaars een Europees netwerk van verwantschappen en amicaal plagiaat. An Paenhuysen brengt de Belgische avant-garde in kaart, die tot in kleine provinciesteden de wereld wilde veranderen. Avant-gardekunstenaars rekenden af met de burgerlijke cultuur en bouwden aan de toekomst. De Eerste Wereldoorlog had oude zekerheden verpulverd. Het koortsachtige ritme van de modernisering bracht industrialisering, verstedelijking, democratisering en het ontstaan van een massacultuur met zich mee.
Die avant-garde was veel meer dan een artistiek project. Met haar kunst wilde zij een nieuwe wereld en een nieuwe mens vormgeven. Een tegencultuur met een eigen beweegruimte, levensstijl en lichaamstaal. In de schaduw van Berlijn en Parijs ontwikkelde zich ook in de Belgische periferie een avant-garde. An Paenhuysen beschrijft op meeslepende wijze de eigensoortige moderniteit van de Belgische avant-garde. Zij toont hoe de decentralisatie van de Belgische avant-garde – in ballingschap, in de randstad, op het platteland, in de tuinwijken, in de provinciesteden en zelfs in het ‘Bruges-la-Morte’ – tot mengvormen leidde, aangepast aan de lokale omstandigheden. De canon – overgenomen uit Berlijn en Parijs – kreeg een eigen betekenis in de periferie.