Concept | Auteurs | Boeken | Partners | Kalender | Foto's | Inschrijven

 
logo Lezen op Zondag
 
   
 

 
   

Lezen op Zondag

 
 

Auteur | Leen Huet

 

Leen Huet studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de K.U.Leuven. Samen met Jan Grieten publiceerde ze 'Belgisch museumboek', een ‘reisboek’ langs 21 Belgische musea, en de historische studie 'Oude meesteressen', over vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden. In 'Oud papier' bundelde ze essays over literatuur. In 2001 kwam haar verhalenbundel 'De Kunstkamer' uit. Ze leverde bijdragen voor het Nieuw Wereld Tijdschrift, publiceerde stukjes in Dietsche Warande & Belfort en De Morgen. In 2004 verscheen haar bejubeld persoonlijk woordenboek Mijn België’. In 2005 publiceerde ze het boek 'Venetië. Een literaire ontdekkingsreis'. Ze publiceerde ook twee romans 'Almanak' (2005) en recent nog 'Eenoog' (2009). In 'De brieven van Rubens' heeft ze de brieven van Rubens samengebracht, vertaald en voorzien van een nawoord.

 

De brieven van Rubens

 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) was kunstenaar, diplomaat, zakenman. Al tijdens zijn leven gold hij als een beroemdheid. De vader van de Vlaamse barok was ook een kind van zijn tijd. Voortdurend op reis langs de hoven van Europa speelde de meertalige en gewiekste duivelskunstenaar een rol van betekenis in de beau monde van de turbulente zeventiende eeuw.

 

Voor het eerst verschijnt er in het Nederlands een keuze uit de boeiende correspondentie van Rubens. Hij schrijft vrijuit over zijn liefde voor de Oudheid, zijn kunstverzameling, zijn fraaie huis, de organisatie van zijn atelier, over vredesonderhandelingen en spionage. Niets menselijks was Rubens vreemd. Hij laat zich in zijn hart kijken en schrijft over zijn kinderen, de dood van zijn eerste vrouw, zijn redenen om opnieuw te huwen en de inhoud en betekenis van zijn schilderijen.

 

Rubens schreef zijn brieven in het Italiaans, Frans, Engels en Nederlands. Al schrijvend en causerend bleef hij steeds een volmaakte gentleman en een hoffelijke zakenman in een door oorlogen en complexe politieke verhoudingen getekend Europa. In deze brieven komt hij naar voren als een realistisch, gevoelig en wijs mens die ook ons nog veel te vertellen heeft.

 

Nicolaas Rockox 1560-1640. Burgemeester van de gouden eeuw

 

In samenwerking met Jan Grieten. Leen Huet en Jan Grieten zijn kunsthistorici. Ze publiceerden samen het 'Belgisch Museumboek' en 'Oude Meesteressen. Kunstenaressen in de Nederlanden tijdens het Ancien Règime'. Ze waren de curatoren van 'Het interessante Volk', de laatste tentoonstelling van het Antwerps Volkskundemuseum.

Op 14 december opent in het Rockoxhuis in de Keizerstraat de tentoonstelling Nicolas Rockox 450 jaar. Ze toont o.m. een virtuele reconstructie van de in de negentiende eeuw afgebroken Minderbroederkerk, die Rockox rijkelijk begiftigd heeft met kunstwerken en waarin hij ook begraven werd. Geen beter moment om de biografie van Nicolas Rockox te lanceren.